Книга „Сексуална медицина 2019“

korica-_SexMed_01nov2019.indd
В книгата "Сексуална медицина 2019" са застъпени психичните разстройства и половата диференциация, сексуалните разстройства и съпътстващи проблеми като тревожност, депресии и др. Изтъква се ролята на семейния лекар за ранната диагноза. Представени са собствени проучвания за сексуална медицина на авторите и клинични случаи. Изключително професионално през погледа на нови доказателства е разгледана еректилната дисфункция, честотата и значимостта на проблема. Разглежда се поведението на семейните лекари в България при поставянето на диагноза „еректилна дисфункция“. Подчертава се, че еректилната дисфункция е официално приет сърдечно-съдов рисков фактор според Европейското ръководство за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 2016. Разглеждат се проблемите при еректилна дисфункция и хронично бъбречно заболяване, HPV-инфекции с генитална локализация при мъже, полово-предавани инфекции. Дискутират се проблемите при радикална простатектомия и еректилна дисфункция. Застъпено е и женското сексуално здраве, сексуалната функция при жените и хормоналните контрацептиви, новите хоризонти на хормонозаместителната терапия в менопаузалния преход. Много полезни са дискусиите на съвременните проблеми в сексуалната медицина. Включените теми са подкрепени с нови научни доказателства. Те са актуални, част от тях – интердисциплинарни, поднесени са изключително професионално. Книгата „Сексуална медицина. Актуални проблеми, 2019“ е насочена към семейни лекари, кардиолози, ендокринолози, нефролози, уролози. Монографията може да бъде полезна за студенти, стажанти, специализиращи лекари за надграждане на знанията им при тяхното обучение.

This post is only available to members.