Книга „Сексуална медицина 2019“

korica-_SexMed_01nov2019.indd
В книгата "Сексуална медицина 2019" са застъпени психичните разстройства и половата диференциация, сексуалните разстройства и съпътстващи проблеми като тревожност, депресии и др. Изтъква се ролята на семейния лекар за ранната диагноза. Представени са собствени проучвания за сексуална медицина на авторите и клинични случаи. Изключително професионално през погледа на нови доказателства е разгледана еректилната дисфункция, честотата и значимостта на проблема. Разглежда се поведението на семейните лекари в България при поставянето на диагноза „еректилна дисфункция“. Подчертава се, че еректилната дисфункция е официално приет сърдечно-съдов рисков фактор според Европейското ръководство за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 2016. Разглеждат се проблемите при еректилна дисфункция и хронично бъбречно заболяване, HPV-инфекции с генитална локализация при мъже, полово-предавани инфекции. Дискутират се проблемите при радикална простатектомия и еректилна дисфункция. Застъпено е и женското сексуално здраве, сексуалната функция при жените и хормоналните контрацептиви, новите хоризонти на хормонозаместителната терапия в менопаузалния преход. Много полезни са дискусиите на съвременните проблеми в сексуалната медицина. Включените теми са подкрепени с нови научни доказателства. Те са актуални, част от тях – интердисциплинарни, поднесени са изключително професионално. Книгата „Сексуална медицина. Актуални проблеми, 2019“ е насочена към семейни лекари, кардиолози, ендокринолози, нефролози, уролози. Монографията може да бъде полезна за студенти, стажанти, специализиращи лекари за надграждане на знанията им при тяхното обучение.

Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.