Сертификат „ФАРМАКОТЕРАПИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА – Антитромбозна терапия и профилактика“ 13-15 Октомври 2023

vizia_teva_oct
Искрено ви благодарим за участието в научната конференция и в тази отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите. Имате възможността да получите на мейл сертификат въвеждайки в полето по-долу ваш актуален почетен префикс...
Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.