Очаквайте „Наука Кардиология“3

В „Наука Кардиология“ бр. 3 в уводната статия са очертани новите насоки за поведение при артериална хипертония, изнесени от Европейската асоциация по хипертония.

Под рубриката „Кардиогеронтология“ ще прочетете за предсърдното мъждене с напредване на възрастта, а в „Артериална хипертония“ – първата част на „Хипертония, когнитивни увреждания и деменция“. В броя са представени и нови терапевтични възможности за инхибиция на PCSK9 при фамилна хиперхолестеролемия.