abonamenti-banner-01

Документът трябва да бъде студентска книжка или друг удостоверяващ статута документ. Позволено е заличаване на лични данни (ЕГН, рождена дата, снимка).

Документ за зачисляване към специализация. Позволено е заличаване на лични данни (ЕГН, рождена дата, снимка).

Запознат/а съм с целта и средствата за обработка на личните ми данни, доброволният характер на предоставянето им, както и правото на достъп и на коригиране на събираните данни. Декларирам, че съм запознат/а и приемам политиката на поверителност на данни на Арбилис ООД.

*При подадени неверни данни, регистрацията Ви ще бъде анулирана.