Абонамент „Наука Инфектология Паразитология“ 2021

Информация

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Целта на списанието е да публикува научноизследователска и практическа информация свързана с инфекциозните заболявания – закономерности на инфекцията, инфекциозния процес, инфекциозната болест, въпросите на етиологията, единството между инфекциозен и епидемичен процеси, патогенезата, патологоанатомичните промени при инфекциозните болести. Застъпени са клиничните форми на протичане на инфекциозните болести, тяхната диагноза, диференциална диагноза, усложнения.
За списанието

При заявка на абонамент на всички списания, получавате отстъпка от 12%

5.00лв.