III научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 13-15 януари 2023 г. ще се проведе изцяло виртуално Трета научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати. КЛИНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ И ОНКОФАРМАКОЛОГИЯТА В ПОМОЩ НА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА“

За трети пореден път се организира конференция посветена на кардиоонкологията. В първите 2 издания обсъдихме основите на кардиоонкологията и разгледахме проблемите по нозологии. В третото издание на форума насочваме вниманието към клиничната фармация и онкофармакологията. Ще обсъдим противотуморните медикаменти по класове, ще се анализира кардитоксичността им, както и ще се разгледат лекарствените взаимодействия и начините за кардиопротекция.

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Детелина Луканова
проф. Спиро Константинов
доц. Илияна Петрова
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

 • Кардиоонкология
 • Кардиопротекция
 • Онкофармакология
 • Антрациклини и други протувотуморни антибиотици
 • Лекарствени взаимодействия
 • Антиангиогенни лекарства
 • Съвременната имунотерапия на злокачествените заболявания
 • Растителни антинеопластични лекарства и други повлияващи митозата
 • Тирозинкиназни инхибитори
 • Магнитно-резонансана томография в диагностиката на кардиотоксичността
 • Аликилиращи лекарства и платинови комплекси
 • Кардиоонкология в ерата на COVID

Програма

Nauchna-programa_Cardiooncology_2023 Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрация

Уважаеми колеги, регистрацията за конференцията приключи. Очакваме Ви на следващите ни форуми!

Акредитация

Партньори

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица