Част от нашата уеб страница все още в процес на обновяване. Благодарим Ви за проявено разбиране!

Ако вече сте се регистрирал, имате достъп до информация за нашите издания.

Очакваме Вашите запитвания и мнения на arbilis@arbilis.com .

КАЛЕНДАР

ПРЕДСТОЯЩИ

НА ЖИВО

МИНАЛИ

УСЛУГИ

Форумите, отганизирани от Арбилис, обхващат най-актуалните научни постижения в областта на медицината, представени от водещи медицински специалисти в съответната област.

Нашата цел е да предоставим акуратна и достоверна информация от медицинската практика в България и света, новостите в научните изследвания и интересни клинични случаи, с което да допринесем за повишаване на квалификацията на българските медицински специалисти.

Следете информацията на нашия сайт за предстоящите ни обучителни форуми.