Технически параметри

  • Година на издаване: от 2007 до момента

  • ISSN 1313-0897

  • Периодичност: 4 броя годишно

  • Тираж: 5000

  • Списанието се реферира в НАЦИД.

Редакционен екип

Почетен главен редактор

проф. Сабина Захариева, д.м.н

Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

Главен редактор

проф. Цветалина Танкова, д.м.н.

Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

Членове

проф. Борислав Георгиев, д.м., Национална кардиологична болница

проф. Виолета Йотова, д.м.н., Първа детска клиника с ДОИЛНН, УМБАЛ, „Св. Марина“, МУ, Варна

проф. Здравко Каменов, д.м.н., Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, МУ, София

проф. Мария Орбецова, д.м., Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив

доц. Атанаска Еленкова, д.м., Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

Целева аудитория

ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, специалисти образна диагностика, фармаколози, акушеро-гинеколози и др.

Абонамент

Всеки, който желае да получава списанието може да се абонира ТУК.