Технически параметри

  • Година на издаване: от 2021
  • електронно издание
  • ISSN 2815-2514
  • Периодичност: 2 броя годишно

Редакционен съвет

Главен редактор

доц. Наталия Чилингирова, Клиника по медицинска онкология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен; Медицински университет, Плевен

Членове

проф. Галина Кирова-Недялкова, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София

проф. Георги Момеков, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

проф. Иглика Михайлова, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, София

проф. Маргарита Генова, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София

проф. Савелина Поповска, Катедра Патологоанатомия, Медицински университет, Плевен

доц. Ася Консулова, Комплексен онкологичен център, Бургас

Целева аудитория

Онколози, хематолози, специалисти медицинска генетика, фармаколози, фармацевти, ОПЛ, кардиолози, ендокринолози, пулмолози, и др.

Абонамент

Всеки, който желае да получи достъп до списанието може да се абонира ТУК.