Публикуване в изданията

В нашите издания публикуваме обзорни статии, оригинални статии, клинични проучвания и изследвания, представяне на случаи от клиничната практика. Целта на изданията е да предоставят на читателите научно-практическа информация, която да бъде в помощ на българския лекар.

Авторът, който желае да публикува статия в някое от изданията, трябва да изпрати темата и кратко резюме (до 10 реда), за да бъде одобрена и планирана.

След като бъде получена в издателството, всяка статия се рецензира от членовете на редакционния екип, както и ако е необходимо и от друг специалист в определена област.

Всеки автор одобрява статията си преди да бъде публикувана и подписва декларация, че е съгласен да бъде отпечатана.

Публикациите в списанието изразяват мнението на авторите, което не е задължително да съвпада с това на издателството. 

Списанията са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Изискванията за авторите за публикуване на статия може да видите ТУК.

Направете запитване за публикуване на статия:

  Издаване на книга

  Ако планирате издаването на книга – монография, дисертация, учебник и др., „Арбилис“ може да бъде Вашият издател.

  Като Ваш издател, „Арбилис“ ще да Ви осигури подкрепа във всеки един от посочените по-долу етапи.

  Издаването на една книга, след нейното написване, включва няколко етапа:

  1. Рецензиране на текста
  2. Редактиране на текста от редактор
  3. Коригиране на текста от коректор
  4. Предпечатна подготовка на книгата за публикуване
  5. Дизайн и подготовка на корица
  6. Отпечатване на книгата
  7. Разпространение на книгата (вкл. и депозирането на бройки в Национална библиотека, както и в други библиотеки).
  8. Друго.

  Книгите изразяват мнението на авторите, което не е задължително да съвпада с това на издателството.

  Всеки автор одобрява книгата си преди да бъде публикувана.

  Направете запитване за издаване на книга: