Очаквайте Учебник „Фармакология и лекарствена токсикология“

Очаквайте скоро Учебник „Фармакология и лекарствена токсикология“, Том I и Том II

Учебникът „Фармакология и лекарствена токсикология“, Том I и Том II, за студенти по медицина по методичен начин обхваща лекарствата, действащи върху всички системи в човешкото тяло. Най-важната цел на тази книга е да представи в систематизирана последователност необходимата основна информация за лекарствата. Книгата започва с общите фармакологични принципи (фармакокинетика и фармакодинамика), които трябва винаги да влизат в съображение при предписване на лекарства за конкретен пациент. Тази част е последвана от системна фармакология, т.е. лекарства, действащи върху различни системи у човека.

Авторите са организирали систематично всяка глава да започва с определение и класификация на лекарствената група, описание на фармакокинетиката и фармакодинамиката на различните лекарствени групи, последвано от терапевтичното им приложение, противопоказания, странични ефекти и лекарствени взаимодействия. Контролът на знанията включва различни XXII варианти на въпроси и задачи за проверка на придобитите знания на студентите. В книгата са включени отделни глави по лекарствена токсикология, рецепти и основни знания за съвременните лекарствени форми.

Тук може да видите съдържанието.