списание Наука кардиология – бр.3/2021

nauka-kardiologia-3-2021

Един от големите проблеми на лечението на пациенти в напреднала и старческа възраст е полипрагмазията, или полифармацията. Пациентите получават много медикаменти и хранителни добавки, част от които са свързани с голямата полимирбидност в тази възраст. Намаляването на броя на приеманите лекарства може да помогне за намаляването на лекарствените взаимодействия и нежеланите събития.

Статините са основният клас медикаменти за контрол на липидните промени и поддържане на LDL-холестерола под желаните прицелни стойности. Но от позицията на сърдечно-съдовото здраве в напреднала възраст спирането на приема на статини сред пациентите, приемащи други лекарства, може да има отрицателни ефекти, които далеч надхвърлят ползите.

Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.