списание Наука кардиология – бр.2/2021

списание-Наука-Кардиология-2/2021

Повишеният сърдечносъдов риск и кървенето дали са оправданата цена за облекчаване на болката?

Напоследък много хора – лекари и журналисти, имащи задълбочени медицински
познания, или хора с бегла информация, четящи чуждоезични публикации или само
написаното в родното интернет пространство, приятели или врагове на конвенционалната медицина, съобразяващите се с международни препоръки или с мнението
на съседи и познати, приемащи или отричащи клиничния опит и международните
проучвания, се изказваха предимно по медиите за ползите и рисковете от терапията
и профилактиката на COVID-19.

Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.