XV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Регистрирай се тук

Лични данни
Ако сте студент или нямате УИН, поставете в полето 11111.
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

reCAPTCHA is required.

Описание

Българската сърдечна и съдова асоциация и Арбилис организират XV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”, която ще се проведе на в периода 14-15 юни 2024 г., в Астория Гранд хотел, гр.София.

Ще бъдат дискутирани актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Дискусията ще се проведе в условията на широк интердисциплинарен екип от водещи специалисти от различни и с важно място в здравната ни система болнични структури. По традиция се дава трибуна на младите учени в България и на техните най-добри разработки в областта на сърдечната и съдова патология.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове:
акад. проф. Иван Миланов
проф. Борислав Георгиев
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева

Организационен комитет
Председател:
проф. Елина Трендафилова

Членове:
проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

Теми

  • Интензивната терапия – екипна дейност
  • Сърдечната недостатъчност – основен проблем на кардиологията през 21 век
  • Новости в антитромбозната терапия
  • Две сесии „Какво е ново в Европейските препоръки от 2023 г.“ – АХ, ОКС, ЗД и ССЗ, ИЕ, КМП и СН
  • Новости в неврологията
  • Новости в съдовата хирургия и ангиологията
  • Интересни клинични случаи

Програма

Programa_BSSA_2024 ИЗТЕГЛИ PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в хотела

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път148.00 лв.
2. Късна регистрация и на място260.00 лв.

1Предварителната регистрация е до 14 май 2024 г. и е платима по банков път.
2Късната регистрация се осъществява по банков път до 13 юни 2024 г. или на място по време на форума на регистрационното бюро в Астория Гранд хотел, гр. София.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица