XIII Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Българската сърдечна и съдова асоциация и Арбилис организират XIII Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”. Конференцята ще се проведе в присъствен формат в периода 10–11 юни 2022 г., в Парк-хотел Москва, гр. София, с готовност за виртуално провеждане при усложнена епидемична обстановка.
Както всяка година, на форума ще бъдат дискутирани актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Научната програма ще бъде представена от широк интердисциплинарен екип на водещи специалисти от различни и с важно място в здравната ни система болнични структури.

Комитети

Научен комитет
Председател:
чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове:
акад. проф. Иван Миланов
проф. Борислав Георгиев
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева

Организационен комитет
Председател:
проф. Елина Трендафилова

Членове:
проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

Теми

Мозъчно-съдова болест
Антитромбозна терапия
Интензивната терапия – съвместна дейност
Сърдечна недостатъчност
Ендокринология и ССЗ
Образна диагностика – да изберем точната методика

Програма

Programa_BHVA_June_2022 Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро пред зала Киев на Парк-хотел Москва, гр. София

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път – 36.00 лв.
2. Регистрация на място – 48.00 лв.

  • Предварителната регистрация е до 9 юни 2022 г. и е платима по банков път.
  • Регистрацията на място се осъществява по време на форума на регистрационното бюро пред зала Киев на Парк-хотел Москва, гр. София.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

При необходимост от настаняване, моля обърнете се за съдействие към екипа на Арбилис.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: https://www.arbilis.com
www.arbilis.com

 

Регистрация

Регистрацията приключи!

Акредитация

Комисиите по качество на Български фармацевтичен съюз и на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитират XIII научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология“. Членовете на БФС и БАПФ, взели участие в конференцията, могат да получат кредитни точки срещу представяне на сертификат за участие. Любезно напомняме, че БФС изисква заплащане на точките, което можете да направите на регистрационното бюро пред зала Киев в Парк-хотел Москва.

Партньори

SPONSORI_1300X2000

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица