XI научно-практическа конференция „От науката до леглото на болния“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода от 28 септември до 01 октомври 2023 г., ще се проведе Единадесета научно-практическа конференция „От науката до леглото на болния“. Конференцията ще се проведе присъствено, в гр. Несебър.

Конференцията по традиция се провежда веднъж на две години. Дискутират се важни проблеми от профилактиката, диагностиката и терапията както на сърдечно-съдовите, така и на други социално значими заболявания. Представят се най-новите доказателства по дискутираните теми и се анализират алгоритми за поведение с практическа насоченост.

 

Комитети

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Предстои изясняване и добавяне на информация.

 

Теми

ТЕМИ:

Предстои изясняване и добавяне на информация.

Програма

НАУЧНА ПРОГРАМА:

Предстои изясняване и добавяне на информация.

Регистрационна такса

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в хотела

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път 1 – 48.00 лв.
2. Регистрация на място2 – 60.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

1Предварителната регистрация е до 28 август 2023 г. и е платима по банков път.
Късната регистрация е платима след 29 август 2023 г. по банков път, както и по време на форума на регистрационното бюро в хотела.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Регистрация

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

reCAPTCHA is required.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица