Осма научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания”

По инициатива на Фондация „Академия–Кардиология”, Фондация „Логартис” и Арбилис ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация в периода 14 – 17 юли 2022 г., в гр. Банско, х-л Грийн Лайф, вече ще се проведе Осма научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания 2022”.
Форумът ще се проведе в хибридна форма (с участници на място и стрийминг на научната програма).
Лекарите, които ще вземат участие във форума, са изтъкнати клиницисти кардиолози от цялата страна.
Научната програма е посветена на някои от най-новите и актуални проблеми в кардиологията.
За осми път пред камерен състав от специалисти ще се обсъждат дискусионни въпроси в кардиологията. Програмата ще бъде съобразена с новостите и противоречията в съответните области. Изданието се провежда в ограничен състав, а интересът от страна на лекарите е голям. Участниците имат възможност да дискутират актуални и интересни проблеми лично на място с водещи български експерти.

Комитети

Научен комитет
Председател:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Атанас Кундурджиев
проф. Георги Момеков
проф. Елина Трендафилова
доц. Лилия Демиревска
доц. Наделин Николов
доц. Илияна Петрова

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова
Ния Младенова

Теми

Съвременни предизвикателства в медицината – какво ново при оценката на сърдечно-съдовия риск?
Фармакотерапия на сърдечно-съдовите заболявания
Профилактика
Съвременни предизвикателства в кардиологията
Коронарна болест на сърцето – какво пропускаме
Aнгиология и съдова хирургия
Модерната липидология и предизвикателствата пред съвременната кардиология
Бъбречни заболявания и сърдечно-съдови усложнения
Атлети и сърдечно-съдови заболявания
Гръдна болка
Липидология
Болести на щитовидната жлеза и сърдечно-съдови заболявания
Интердисциплинарни дискусионни въпроси

Програма

Programa_Fakti_Debati_final

Изтегли PDF

Партньори

 

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Осма научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания”. Кредитните точки се получават от секретариата на БАПФ срещу представяне на сертификат за участие.

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица