VII национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“

По инициатива на Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 20-23 април 2023 г. в хотел Астория, к.к. Златни пясъци ще се проведе Седма национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“.

Най-съвременните и често проблемни диагностично-терапевтични казуси при децата ще бъдат представени атрактивно от няколко различни гледни точки на мултидисциплинарен екип от педиатри, тесни специалисти в различни области на детското здравеопазване: хирурзи, фармаколози, кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, инфекционисти, травматолози, дерматолози, пулмолози, онкохематолози, специалисти по фетална медицина и образна диагностика и други. Целта на конференцията е не само да представи актуална информация за здравословните проблеми в детско-юношеската възраст (сърдечна недостатъчност, затлъстяване, наранявания, дерматити, пневмонии и др.), но и да се превърне в отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Искра Христозова
проф. Христо Шивачев
доц. Гергана Петрова

Членове:
проф. Анна Кънева–Ненчева
проф. Виолета Йотова
проф. Георги Момеков
проф. Здравка Демерджиева
проф. Мария Аргирова
проф. Миглена Георгиева
проф. Стефан Стефанов
проф. Татяна Червенякова
проф. Тоньо Шмилев
доц. Мария Гайдарова
доц. Петя Чавеева

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова
Марияна Събева

Теми

Инфекциозни и паразитни болести в детска възраст
Дерматология 
Онкохематология 
Кардиологични проблеми в детска възраст
Изгаряне и пластика
Нефрология и урология 
Пулмологични заболявания в детска възраст 
ГЕР и Констипация
Ендокринни проблеми в детска възраст 
Ревматология и автоимунитет
Травматология
Хирургия

 

Програма

Nauchna_programa_Pediatria_2023 Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в хотела

Регистрационни такси:
Регистрация за участие на място290.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Срок за заплащане на хотелско настаняване до 14.04.2023 г.

ВАЖНО: Участници в конференцията, които не са настанени в хотела, но желаят да се възползват от храненията, включени в програмата (обеди, вечери, кафе-паузи, напитки), следва да заплатят на регистрационното бюро на Арбилис:

Дневен престой (вкл. обяд, кафе паузи и напитки) – 42.00 лв. / ден
Целодневен престой (вкл. обяд, кафе паузи, вечеря и напитки) – 90.00 лв. / ден

Официална вечеря с вкл. напитки в събота, 22.04.2023 г. – 80.00 лв.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Регистрация

Уважаеми колеги, регистрацията за конференцията приключи. Очакваме Ви на следващите ни форуми!

Резюмета

Четвъртък, 20 април 2023 г.

Научна сесия Инфекциозни и паразитни болести в детска възраст

 1. COVID-19 в детска възрастсравнение на клиничните и лабораторните характеристики на Delta и Omicron д-р Петър Великов, проф. Татяна Червенякова
 2. Грип. Сезон 2022/2023г. д-р Даниел Иванов, д-р Ана-Мария Донова, д-р Иван Иванов, проф. Нели Корсун, проф. Татяна Червенякова
 3. Токсоплазмоза на бременността. Насоки за добра клинична практикад-р Ралица Чипева
 4. Мултидисциплинарен подход при лечението на свръхостър менингококов сепсис и късните му усложнения. Опитът на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” д-р Теа Александорва, д-р Пламена Христова, д-р Явор Пукалски, доц. Ирен Цочева, д-р Христо Пседерски

 

Петък, 21 април 2023 г.

Научна сесия Дерматологични проблеми в детска възраст

 1. Дерматози – проф. Здравка Демерджиева
 2. Инфантилен хемангиом – диагноза, рискови фактори, лечение и усложнения – д-р Радка Масларска, д-р Мария Калайджиева, д-р Слава Денева, д-р Вяра Константинова, д-р Светла Контилска, д-р Евгения Игова, д-р Василена Александрова, д-р Величка Чимева, д-р Антония Хаджипанталеева, В. Данкова, чл.-кор. проф. д-р Николай Цанко, проф. Зравка Демерджиева, доц. Жана Казанджиева
 3. Пластично възстановяване при пермагнени хемангиоми – проф. Мая Аргирова
 4. Към класификацията и лечението на лимфните малформации при децата (лимфангиом, кистичен хигром) – проф. Огнян Бранков

Научна сесия Онкохематология

 1. Остри левкемииминало, настояще и бъдеще – проф. д-р Мария Спасова, д-р Неофит Спасов, д-р Хасан Бурнусузов, д-р Лилия Иванова
 2. ХепатобластомДиагноза, лечение и прогноза. Представяне на два клинични случая – проф. Искра Христозова, д-р Иван Чакъров, д-р Иван Боронсузов, доц. Мая Йорданова
 3. Хирургично лечение на хепатобластомд-р Радостин Радушев, доц. д-р Иван Василевски, д-р Цветко Георгиев, д-р Едмонд Рангелов, д-р Стефан Станев, д-р Ния Сърбянова
 4. Сакрококцигеален тератом – пренатална диагноза, поведение и прогнозад-р Виолета Стратиева, д-р Надежда Толекова, д-р Цветко Георгиев, проф. Христо Шивачев, д-р Виляна Костадинова, д-р Ния Сърбянова
 5. Лечение, диагноза и проследяване при сакрококцигеалните тератоми в детска възраст – д-р Иван Боронсузов, доц. Мая Йорданова, д-р Иван Чакъров, проф. Искра Христозова

 

Научна сесия Кардиологични проблеми в детска възраст

 1. Фамилна хиперхолестеролемия в детската и юношеската възрастд-р Кипарисия Ненова
 2. Наследствени аневризмални аортопатиид-р Димитър Печилков
 3. Синкоп в детската възрастпроф. Анна Кънева-Ненчева
 4. Белодробен тромбемболизъмд-р Елисавета Левунлиева
 5. Инфекциозен ендокардитд-р Зорница Василева

Научна сесия Нефрология и урология

 1. Вродена хидронефрозад-р Габриела Минова, д-р Стоян Пеев, д-р Теофил Пелов, д-р Симона Стаменова, З. Запрянов, д-р Петър Ангелов
 2. Хипероксалуриядоц. Мария Гайдарова
 3. Първична хипероксалурия – доц. Мария Гайдарова
 4. Мини-инвазивно ендоурологично лечение на уролитиаза при децад-р Габриела Минова, доц. Емил Доросиев, д-р Теофил Пелов, д-р Стоян Пеев

Научна сесия Ревматология и автоимунитет

 1. Глюкокортикостероиди при ювенилен артрит: настоящ статус и бъдеще – проф. Стефан Стефанов
 2. Ревматични заболявания в кърмаческа възрастдоц. Калин Лисички
 3. Ювенилен дерматомиозит: нови указания за диагноза и терапия. Ювенилен миозит – доц. Маргарита Ганева, проф. Стефан Стефанов
 4. Имунологичен профил на често боледуващото детед-р Полина Костова, д-р Вера Папочиева, д-р Яна Андонова, д-р Спаска Лесичкова, д-р Петя Янкова, доц. Снежина Михайлова, доц. Гергана Петрова
 5. Атипично протичане на Henoch-Schonlein purpuraд-р Ванина Габровска, доц. Калин Лисички
 6. Ревматични заболявания, асоциирани с бета-хемолитичен стрептококд-р Теодор Василев, проф. Стефан Стефанов

Събота, 22 април 2023 г.

Научна сесия Пулмологични заболявания в детска възраст (част 1)

 1. Диагностично-терапевтични проблеми при случай с първичен имунен дефицит, диагностициран по повод пневмоцистова пневмония – д-р Хасан Бурнусузов, А. Петрова, П. Маркова, проф. Мария Спасова, проф. Тоньо Шмилев
 2. Диагностично предизвикателство при казуистични случаи – дете с карцином на белите дробоведоц. Гергана Петрова, д-р Вера Папочиева, д-р Ивайло Николов, проф. Мирослава Бошева, д-р Костадин Кетев, доц. Валери Велев, доц. Мария Недевска, д-р Величка Опаранова, д-р Никола Картулев, проф. Димитър Костадинов, проф. Христо Шивачев
 3. Коксаки вирусни инфекции в детска възрастпроф. Светлана Велизарова, д-р Наталия Габровска, д-р Албена Спасова, д-р Анабела Галачева
 4. Респираторен синцитиален вирус в кърмаческа възрастд-р Анабела Галачева, проф. Светлана Велизарова, д-р Наталия Габровска, д-р Албена Спасова
 5. CPAM – диагностика, алгоритъм на поведение и прогнозадоц. Петя Чавеева, д-р Ангелина Влахова, д-р Никола Картулев, д-р Здравка Антонова, д-р Величка Опаранова, д-р Марина Димчева, проф. Христо Шивачев

Научна сесия Пулмологични заболявания в детска възраст – (част 2)

 1. Абсцес на белия дроб при дете с БПД – клиничен случай – д-р Биляна Георгиева, доц. Елена Георгиева, д-р Яна Андонова, д-р Димитринка Митева, д-р Ваня Страхинова, д-р Величка Опаранова, доц. Гергана Петрова, д-р Янко Пъхнев, проф. Христо Шивачев
 2. „Случайна“ находка при пневмония – висок стоеж на диафрагмата – д-р Силвия Федева, д-р Вера Папочиева, д-р Ина Тодорова-Стефанова, д-р Георги Цветков, проф. Дора Златарева, д-р Величка Опаранова, д-р Никола Картулев, доц. Гергана Петрова, проф. Христо Шивачев
 3. Клиничен случай на усложнена пневмония в детска възраст – д-р Албена Спасова, проф. Светлана Велизарова, д-р Наталия Габровска, д-р Анабела Галачева, д-р Марина Димчева, д-р Янко Пъхнев
 4. Синдром на макрофагеална активация – още едно от лицата на микоплазмената инфекция – д-р Кристина Петрова, д-р Веселина Кендерова, доц. Калин Лисички
 5. Клиничен случай на кърмаче с инспираторна диспнея от механичен типд-р Наталия Габровска, проф. Светлана Велизарова, д-р Албена Спасова, д-р Анабела Галачева

Научна сесия Гастроезофагеален рефлукс

 1. Астма и ГЕРдоц Гергана Петрова
 2. ГЕР и бронхообструктивен синдромд-р Мартина Гълъбова-Николова, д-р Ния Рашева, проф. Миглена Георгиева
 3. ГЕРБ в детска възраст – усложнения, интервенционална и хирургична терапия. Показания и методи– д-р Никола Картулев, д-р Здравка Антонова, д-р Янко Пъхнев, д-р Ангелина Влахова, д-р Величка Опаранова, проф. Христо Шивачев
 4. ГЕРБ – диагностика и лечениед-р Ния Рашева, д-р Мартина Гълъбова-Николова, проф. д-р Миглена Георгиева

Научна сесия Констипация

 1. Диагностика и терапевтични проблеми на запека в детска възрастпроф. Миглена Георгиева, д-р Ния Рашева, доц. Красимира Колева
 2. Случай с тежък запек при дете с аутизъм – д-р Ния Рашева, проф. Миглена Георгиева
 3. Случай с енкомпреза в детска възрастдоц. Красимира Колева
 4. Диетични режими при деца със запекпроф. Ружа Панчева-Димитрова, проф. Миглена Георгиева
 5. Запек и болест на Хиршпрунг – предизвикателства и решения – д-р Надежда Толекова, д-р Цветко Георгиев, д-р Едмонд Рангелов, д-р Виляна Костадинова, д-р Стефан Стоилов, проф. Христо Шивачев, д-р Ния Сърбянова

Научна сесия Ендокринни проблеми в детска възраст

 1. Затлъстяването днес – прогресиращо и многоликопроф. Виолета Йотова
 2. Диагноза и диференциална диагноза на детския диабет – възможности у нас – д-р Хари Стефанов, д-р Юлия Баздарска, проф. Виолета Йотова
 3. Най-чести от редките синдроми – разнообразните RAS-опатии – д-р Яна Деянова, проф. Виолета Йотова
 4. Некласическата ВНХ – неканеният гост на тийнейджърките – д-р Теодора Карамфилова, доц. Соня Галчева

Неделя, 23 април 2023 г.

Научна сесия Травми в детска възраст

 1. Златният час при травмад-р Албена Атанасова
 2. Съвременен лечебен протокол при деца с изгаряния в специализиран центърпроф. Мая Аргирова
 3. Високоенергийна травмад-р Явор Пукалски, д-р Ваня Страхинова, проф. Мая Аргирова
 4. Значение на мултидисциплинарния подход в лечението на дете с политравма

д-р Явор Пукалски, д-р Ели Иванова-Гунова, д-р Ваня Страхинова, д-р Едмонд Рангелов

 1. Съчетана травма в детската възраст – консервативен подход и мониторинг – д-р Лора Танева, д-р Диана Янева, д-р Виляна Костадинова, д-р Едмонд Рангелов, д-р Стефан Стоилов, проф. Христо Шивачев
 2. Хирургичен подход при травми на коремни органид-р Златка Пешева, д-р Едмонд Рангелов, доц. Иван Василевски, проф. Христо Шивачев
 3. Вродени и придобити деформации на ходилото – д-р Ели Иванова-Гунова, д-р Явор Пукалски
 4. Посттравматичен интрамурален хематом на дуоденума при дете на 10 г.проф. Пенка Стефанова, д-р Димитър Дачев, д-р Васил Ташев, д-р Иван Кирев

Акредитация

Комисиите по качество на Български фармацевтичен съюз и на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитират Седма национална конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“. Кредитните точки се получават от секретариата на БАПФ срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица