Шеста национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“

По инициатива на Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 28 април – 1 май 2022 г. в хотел Мелиа Съни бийч, к.к. Слънчев бряг ще се проведе Шеста научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“.

Най-съвременните и често проблемни диагностично-терапевтични казуси при децата ще бъдат представени атрактивно от няколко различни гледни точки на мултидисциплинарен екип от педиатри, тесни специалисти в различни области на детското здравеопазване: хирурзи, фармаколози, кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, инфекционисти, травматолози, неонатолози, специалисти по фетална медицина и образна диагностика и други. Целта на конференцията е не само да представи актуална информация за здравословните проблеми в детско-юношеската възраст (артериална хипертония, затлъстяване, наранявания, алергии или пневмонии и др.), но и да се превърне в отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ЗОНА

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Искра Христозова
проф. Христо Шивачев

Заместник-председател:
доц. Гергана Петрова

Членове:
проф. Анна Кънева–Ненчева
проф. Виолета Йотова
проф. Георги Момеков
проф. Камелия Генова
проф. Миглена Георгиева
проф. Татяна Червенякова
доц. Любомир Киров

доц. Мария Стаевска
доц. Петя Чавеева

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова
Ния Младенова

Теми

Детска хирургия и травматология
Онкохематологични заболявания в детско-юношеска възраст
Пулмологични заболявания в детско-юношеска възраст
Алергология в детско-юношеска възраст
Ендокринологични заболявания в детско-юношеска възраст
Гастроентерологични заболявания в детско-юношеска възраст
Ехографски наблюдения при остър вирусен хепатит А в детската възраст
Висцерална лайшманиоза в детската възраст – клинико-диагностични и терапевтични особености
Артериална хипертония в детската възраст
Вродени сърдечни малформации и фамилна хиперхолестеролемия
Фетална медицина и неонатология
Фармакология и фармакотерапия
Образна диагностика

Програма

Nauchna_programa_Pediatria_2022

Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в Хотел Мелиа Съни бийч, к.к. Слънчев бряг

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път (за присъствено или онлайн участие)170.00 лв.
2. Регистрация на място290.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

1Предварителната регистрация е до 27 април 2022 г. и е платима по банков път.
2Регистрацията на място се осъществява по време на форума на регистрационното бюро в Хотел Мелиа Съни бийч, к.к. Слънчев бряг.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Регистрация

Регистрацията приключи!

Акредитация

Комисиите по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите и Български Фармацевтичен съюз акредитират Шеста научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“. Кредитните точки се получават от секретариатите на БАПФ и БФС, срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори

Анкета

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

Галерия

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица