VI научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 15-17 декември 2023 г., ще се организира събитие – изцяло виртуално Шеста научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст“.

Конференцията акцентира върху профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 год. и зряла възраст – 45 до 59 год. Поради широкия обхват на възрастови групи, лекарите участват с интерес и високо оценяват приложимостта на лекциите в практиката.

Комитети

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Предстои изясняване и добавяне на информация.

Теми

ТЕМИ:

Предстои изясняване и добавяне на информация.

Програма

НАУЧНА ПРОГРАМА:

Предстои изясняване и добавяне на информация.

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
1. Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.
2. Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“ с 20 точки. Регистрацията за помощник-фармацевти е безплатна.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

reCAPTCHA is required.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица