V научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 8-9 март 2024 г. ще се проведе Пета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”.
Темата за съпътстващите заболявания и състояния стана обичайна в съвременните международни ръководства за лечение и се оформя тезата за фенотипните анализи и избора на индивидуализирана терапия. В конференцията ще се обсъждат съвременните подходи според коморбидните състояния.

Комитети

Научен комитет

Председател
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
проф. Здравко Каменов
проф. Ивет Колева
Доц. Елена Димитрова
доц. Мария Димова

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Марияна Събева
Боян Цековски

Теми

  • Коморбидности и артериална хипертония
  • Сърдечно-съдови заболявания и коморбидна чернодробна патология
  • Frailty в ежедневната практика
  • Тютюнопушене, сърдечно-съдов риск и екстракардиални поражения
  • Lp(a) и възпаление при дислипидемии
  • Коморбиден захарен диабет при сърдечно-съдови заболявания
  • Саркопения

Програма

Nauchna_Programa_Comorbidityi_2024 ИЗТЕГЛИ PDF

Регистрационна такса

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица