Пета научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българско научно дружество по фармация в периода 16-18 декември 2022 г. ще се проведе Пета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”. Форумът се организира във виртуален формат – с излъчване на цялата програма онлайн.

Конференцията акцентира върху профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 г. и зряла възраст – 45 до 59 г. Поради широкия обхват на възрастови групи, лекарите участват с интерес и високо оценяват приложимостта на лекциите в практиката.

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
доц. Елена Димитрова
доц. Мария Димова
доц. Наделин Николов

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

 • Тютюнопушене – как да се справим с проблема?
 • Бременност – ендокринни и метаболитни промени
 • Профилактика и терапия на съдовите заболявания
 • Белодробна хипертония
 • Клинична фармация и фармакология
 • Атлети и сърдечно-съдови заболявания
 • Електрокардиография
 • Знаем ли всичко за ваксините
 • Специфични проблеми в млaдата възраст
 • Съдова хирургия и ангиология – специфични проблеми в млaдата възраст
 • Програма

  programa Mlada vazrast 16-18_09_22

  Изтегли PDF

  Регистрационна форма

  Лични данни
  Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
  Контактна информация
  Регистрация

  Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

  Акредитация

  Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Пета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”. Кредитните точки се получават от секретариата на БАПФ срещу представяне на сертификат за участие.