V научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българско научно дружество по фармация в периода 16-18 декември 2022 г. ще се проведе Пета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”. Форумът се организира във виртуален формат – с излъчване на цялата програма онлайн.

Конференцията акцентира върху профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 г. и зряла възраст – 45 до 59 г. Поради широкия обхват на възрастови групи, лекарите участват с интерес и високо оценяват приложимостта на лекциите в практиката.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ЗОНА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
доц. Елена Димитрова
доц. Мария Димова
доц. Наделин Николов

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

  • Тютюнопушене – как да се справим с проблема?
  • Бременност – ендокринни и метаболитни промени
  • Профилактика и терапия на съдовите заболявания
  • Белодробна хипертония
  • Клинична фармация и фармакология
  • Атлети и сърдечно-съдови заболявания
  • Електрокардиография
  • Знаем ли всичко за ваксините
  • Специфични проблеми в млaдата възраст
  • Съдова хирургия и ангиология – специфични проблеми в млaдата възраст

Програма

Nauchna-programa_Cardiooncology_2023 Изтегли PDF

 

Регистрационнa таксa

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
1. Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.
2. Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“ с 20 точки. Регистрацията за помощник-фармацевти е безплатна.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Регистрацията приключи!

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Пета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”. Кредитните точки се получават от секретариата на БАПФ срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

reCAPTCHA is required.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица