Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 8-10 април 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници – Да изберем правилното решение”.

Конференцията предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.

Комитети

Научен комитет
Председател:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова
доц. Наделин Николов

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Ния Младенова
Глория Попова
Боян Цековски

Теми

  • Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
  • Геронто-ритмология
  • Кардиогеронтология
  • Геронтоангиология
  • Геронтоендокринология
  • Геронтонефрология
  • Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
  • Геронтофармация и фармакогеронтология

Програма

Predvaritelna Programa_Geriatria_2022

Регистрация

Такса за участие във форума: 36.00 лв

Можете да направите онлайн регистрация до 7 април 2022 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка:

1. Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на на документ, удостоверяващ статута им.
2. Регистрацията за магистър-фармацевти е безплатна само в случай че Конференцията е акредитирана от Български фармацевтичен съюз. БФС НЕ АКРЕДИТИРА форуми, които се провеждат във виртуален формат.
3. Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници – Да изберем правилното решение”. Регистрацията за помощник-фармацевти е безплатна.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници – Да изберем правилното решение”. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.