Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 8-10 април 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници – Да изберем правилното решение”.

Конференцията предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.

Комитети

Научен комитет
Председател:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова
доц. Наделин Николов

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Ния Младенова
Глория Попова
Боян Цековски

Теми

  • Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
  • Геронто-ритмология
  • Кардиогеронтология
  • Геронтоангиология
  • Геронтоендокринология
  • Геронтонефрология
  • Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
  • Геронтофармация и фармакогеронтология

Програма

Predvaritelna Programa_Geriatria_2022

Регистрация

Регистрацията приключи!

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници – Да изберем правилното решение”. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица