Textbook of Pediatrics (For medical students)

Textbook of Pediatrics

(For medical students)

First edition
© Arbilis Ltd, 2020
Edited by: Prof. Ivan Litvinenko, M.D., Ph.D.; Assoc. Prof. Daniela Avdjieva-Tzavella, M.D., Ph.D.
Reviewed by: Prof. Vladimir Pilossoff, M.D.
ISBN: 978-619-7063-38-7

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.