Учебник „Педиатрия“ (български език)

Учебник „Педиатрия“ (български език)
Учебник за студенти по медицина

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2019
Под редакцията на проф. д-р Иван Литвиненко, дм
доц. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла, дм
Рецензент проф. д-р Владимир Пилософ, дм
ISBN: 978-619-7063-32-5

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.