Учебник „Онкология“

Учебник „Онкология“
Учебник за студенти по медицина

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2020
Под редакцията на доц. д-р Наталия Чилингирова, дм
Рецензенти: проф. д-р Здравка Валерианова, дм, и проф. д-р Коста Костов, дм
ISBN: 978-619-7063-40-0

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.