Сексуална медицина 2019

Сексуална медицина 2019
Актуални проблеми

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2019
Под редакцията на чл.-кор. проф. Чавдар Славов, проф. Борислав Георгиев и проф. Здравко Каменов
Рецензенти: проф. Жанета Георгиева, проф. Георги Момеков
ISBN: 978-619-7063-33-2

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.