Сборник рецепти за хранене на деца от 0 до 3 години

Сборник рецепти за хранене на деца от 0 до 3 години

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2013
Автори: проф. д-р Стефка Петрова, дм
доц. д-р Веселка Дулева, дм
д-р Лалка Рангелова, дм
инж. Мариана Куртишева
д-р Антоанета Антонова
д-р Камен Николов
Рецензент: доц. д-р Благой Йорданов, дм
ISBN: 978-619-7063-06-6

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.