Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2019)

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2019)
Здравото дете – комплексна грижа

Първо издание
© „Арбилис“ ООД, 2019
Под редакцията на проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов
Рецензент: проф. Маргарита Цонзарова
ISBN: 978-619-7063-28-8

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.