Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2018)

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2018)
Оптималната лекарствена форма – ключов елемент в клиничната практика

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2018
Под редакцията на проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов
Рецензент: чл.-кор. проф. Мила Власковска
ISBN: 978-619-7063-25-7

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.