Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2017)

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2017)
От генетичния анализ до здравото дете

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2017
Под редакцията на проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов
Рецензент: чл.-кор. проф. Мила Власковска
ISBN: 978-619-7063-19-6

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.