Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване

Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2019
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев
Рецензент: проф. Боряна Делийска
ISBN: 978-619-7063-34-9

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.