Профилактика, диагностика и терапия от детството до зрялата възраст

Профилактика, диагностика и терапия от детството до зрялата възраст

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2022
Под редакцията на: проф. Борислав Георгиев и проф. Иван Литвиненко

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

36.00лв.

Категория: