Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници 2020/2021

Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници
Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия
Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2022
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев и проф. Мария Орбецова
Рецензенти: проф. Боряна Делийска
ISBN: 978-619-7063-49-3 (Print)
ISBN: 978-619-7063-51-6 (eBook)

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.