Кардиомиопатии

Кардиомиопатии

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2012
Под редакцията на: проф. Нина Гочева, дм и д-р Борислав Георгиев, дм
Рецензент: доц. Мария Цекова, дмн
ISBN: 978-954-92936-5-4

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.