IV научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 2 – 3 февруари 2024 г. ще се проведе Четвърта научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск. Защо рискът персистира?”.
Дори да се прилагат най-съвременните терапевтични подходи с доказателства за очакван успех, персистира остатъчен сърдечно-съдов риск.
Можем ли да подобрим прогнозата на високорисковите пациенти? Целта на тази конференция е да бъдат дискутирани подходи за по-успешното намаляване на риска.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

Научен комитет

Председател:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Елина Трендафилова
проф. Лилия Демиревска
проф. Мария Орбецова
доц. Илияна Петрова
д-р Васил Василев
д-р Милко Стоянов

Организационен комитет

Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Емилия Стефанова
Ивайло Драганов

Теми

Остатъчен риск при ежедневния контрол на сърдечно-съдовия риск
Сърдечно-съдов риск от тютюнопушенето при непушачи
Тромботичен и съпътстващ риск
Остатъчен риск в терапията на дислипидемиите
Захарен диабет и сърдечно-съдов риск
Клинични състояния, влияещи на риска

Програма

PROGRAMA_OSSR_2024 ИЗТЕГЛИ PDF

ПАРТНЬОРИ

PARTNERS

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Регистрацията за Четвърта научна конференция "Остатъчен сърдечно-съдов риск" приключи. Очакваме Ви на следващите ни форуми през 2024 г.

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

reCAPTCHA is required.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица