IV Научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 19-20 януари 2024 г. ще се проведе изцяло виртуално Четвърта Научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати – ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОМПЕТЕНТЕН СИСТЕМЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ КОНТРОЛ“.

За четвърти пореден път се организира конференция посветена на кардиоонкологията. В първите три издания обсъдихме основите на кардиоонкологията и разгледахме проблемите по нозологии. В третото издание на форума насочваме вниманието към клиничната фармация и онкофармакологията. Ще обсъдим противотуморните медикаменти по класове, ще се анализира кардитоксичността им, както и ще се разгледат лекарствените взаимодействия и начините за кардиопротекция.

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Георги Момеков
проф. Камелия Генова
проф. Лилия Демиревска
доц. Илияна Петрова
доц. Мария Димова
д-р Александър Александров

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова
Марияна Събева
Ивайло Драганов

Теми

  • Кардиоонкология
  • Отдалечени увреждания от противотуморна терапия
  • Вечните теми в кардиоонкологията
  • Критична кардионкология
  • Онкофармакология
  • Модерна образна диагностика и интервенционални подходи в кардиоонкологията
  • Доброкачествени и злокачествени кожни образувания. Меланом

Програма

Preliminary_programa_Cardiooncology_2024
Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрация

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

Heading
Heading

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица