III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 3 – 5 февруари 2023 г. ще се проведе Трета научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск. МОДИФИКАТОРИ НА РИСКА И КЛИНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ, ВЛИЯЕЩИ НА РИСКА”.
Националните и международни ръководства за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания са насочени предимно към контрола на големите рискови фактори като артериалната хипертония, дислипидемии, гликемични нарушения, тютюнопушене, затлъстяване и др. Много други рискови фактори също могат да допринесат за повишаване на сърдечно-съдовата болестност и смъртност. За първи път ще се анализират сърдечно-съдовите усложнения при заболявания, дефинирани като „влияещи на сърдечно-съдовия риск“ – ХОББ, злокачествени, хронични възпалителни, чернодробни и др. заболявания, мигрена, нарушения на съня и др, както и ще се обърне внимание на някои от модификаторите на риска.

Комитети

Научен комитет
Председател:

проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Георги Момеков
проф. Мария Орбецова
доц. Илияна Петрова
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Марияна Събева

Теми

  • Европейски препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
  • Потенциални модификатори на сърдечно-съдовия риск
  • Клинични състояния, влияещи на рискa
  • Дефицитни състояния и сърдечно-съдов риск
  • Хранителни добавки и ОТС и сърдечно-съдов риск
  • Тютюнопушене и сърдечно-съдов риск
  • Сърдечна недостатъчност: научните доказателства в помощ на реалната практика
  • Дислипидемия при възрастни – необходимост от индивидуален подход в терапията

Програма

Nauchna_Programa_OSSR_2023
Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

Акредитация

Партньори

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица