III научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 26-28 април 2024 г. ще се проведе Трета научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия. Еднакви ли са медикаментите от един клас?“. Конференцията ще се проведе присъствено, в Астория Гранд хотел, гр. София.

Много често в ръководства и учебници се споменава за класовия ефект на отделните терапевтични класове, но практиката показва, че не всички медикаменти са еднакви. В своите кратки характеристики те имат и различни индикации за приложение. Ще се обсъждат полезните разлики на представители на основните масово прилагани класове медикаменти в практиката – доказателства и бъдещи направления.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

КОМИТЕТИ

Научен комитет

Председатели:

проф. Борислав Георгиев

проф. Георги Момеков

Членове:

проф. Елина Трендафилова

проф. Лилия Демиревска

доц. Илияна Петрова

д-р Милко Стоянов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Иван Батаклиев

Членове:

Боян Цековски

Емилия Стефанова

Ивайло Драганов

Марияна Събева

Теми

 • Може ли да има разлика във фармакодинамиката и фармакокинетиката на медикаменти от един клас?
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са P2Y12-тромбоцитните антиагреганти?
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са директните орални антикоагуланти
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са статините?
 • Еднакви ли са PCSK9-липидопонижаващите медикаменти?
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са АРБ и защо имат различни индикации?
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са АСЕ-инхибиторите и защо имат различни индикации?
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са бета-блокерите и защо имат различни индикации?
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са калциевите антагонисти и защо имат различни индикации?
 • Еднакви и взаимозаменяеми ли са метаболитните антиисхемични медикаменти?
 • Влияние на тютюнопушенето и консумацията на алкохол върху лекарствения метабoлизъм

Програма

Nauchna_Programa_Pharmacotherapy_2024 ИЗТЕГЛИ PDF

Регистрационна такса

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в хотела

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път148.00 лв.
2. Късна регистрация и на място260.00 лв.

1Предварителната регистрация е до 26 март 2024 г. и е платима по банков път.
2Късната регистрация се осъществява по банков път до 25.04.2024 г. или на място по време на форума на регистрационното бюро в Астория Гранд хотел, гр. София.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Регистрационна форма

Онлайн регистрацията приключи. Очакваме Ви на място, на регистрационното бюро на Арбилис, в Астория Гранд хотел, гр. София. Регистрацията ще започне от 14:00 ч., на 26 април 2024 г.

Анкетна карта

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

reCAPTCHA is required.
Heading

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица