III научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕГИСТРИ И МЕТА-АНАЛИЗИ“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 24-25 ноември 2023 г., ще се проведе изцяло виртуално Трета научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕГИСТРИ И МЕТА-АНАЛИЗИ“.

Медицината на доказателствата се наложи като крайъгълен камък в съвременната диагностика и терапия на заболяванията. Благодарение на нея се дефинират съвременните стойности на измерими параметри, прицелните стойности при тяхната корекция както и съвременната терапия. Не напразно в международните ръководства за диагностика и лечение се цитират данни от клинични проучвания, на които се
базират препоръките за модерна терапия. Непознаването на принципите на медицината на доказателствата могат да изменят подходите, някои могат да прилагат неиндицирани за заболяването регистрирани медикаменти с други индикации или да прилагат комбинации с недоказани ползи, но увеличаващи риска за пациентите. Темата за „Анти-медицина на доказателства” е насочена към прилагане на лекарства с несигурен ефект или забранени за употреба при съответната индикация, но с публикации представящи резултати от малък брой пациенти, с минимална научна стойност.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
проф. Борислав Георгиев 

Членове:
проф. Елина Трендафилова
проф. Лилия Демиревска
доц. Димитър Кючуков
доц. Илияна Петрова
д-р Георги Владимиров

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Марияна Събева
Глория Попова
Боян Цековски
Ивайло Драганов

Теми

ТЕМИ:

  • Регистри и мета-анализи
  • Мета-анализи при заместителите на тютюнопушенето
  • Мета-анализи при артериална хипертония
  • Мета-анализи при дислипидемиите
  • Мета-анализи за диабет и коронарен риск
  • Регистри и мета-анализи при сърдечната недостатъчност
  • Регистри и мета-анализи при коронарната болест на сърцето
  • Депресия и риск от от коронарна болест на сърцето
  • Коронарен байпас или перкутанна интервенция при стабилна коронарна болест на сърцето

Програма

Nauchna_programa_Evidence_2023 ИЗТЕГЛИ PDF

Регистрационни такси

Регистрационна такса:
Регистрация по банков път за видео записи – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии.

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна форма

Регистрацията приключи.

При интерес към видео записите от конференцията, моля направете поръчка в сайта!

Партньори

Анкетна карта

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица