III научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“ в периода 24-26 юни 2022 г.в зала 6 на НДК, гр. София ще се проведе Трета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания“.
Конференцията ще се проведе в хибридна форма – ще има възможност участниците да присъстват на място и ще се излъчва стрийминг на живо на научната програма.
Много рядко, предимно в млада възраст, болестта е само една, но са налични редица съпътстващи рискови фактори като заседнал начин на живот, нездравословно хранене, тютюнопушене и др. В болшинството случаи на заболяване при по-възрастните хора са налични няколко хронични заболявания, които могат да затруднят поведението на лекарите по отношение на точна диагностика и правилно лечение.
През последните години все повече се обръща внимание на коморбидностите при пациенти с хронични заболявания. Оказва се, че при болен на средна възраст могат да са налични повече от две успоредно развиващи се болести, като лечението на едната може да бъде повлияно от развитието на другата болест.
Коморбидностите често са предизвикателства пред диагностично-терапевтичното поведение на лекарите. Не само общопрактикуващите лекари, но и специалистите трябва да се съобразяват с тях при избора на правилна терапия с оглед намалени вероятности за лекарствени взаимодействия или влошаване на прогнозата на пациента при лечението на едното от наличните заболявания. И тъй като сърдечно-съдовите заболявания са масови, а и съпътстващи на много други болести, интересът към темата от страна на всички лекари е много голям. Анализът на проблематиката налага добре осъвместен подход от подготвен интердисциплинарен екип.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ЗОНА

 

 

Комитети

Научен комитет
Председател:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
доц. Лилия Демиревска
доц. Наделин Николов
доц. Илияна Петрова

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова
Ния Младенова

Теми

 • Коморбидна артериална хипертония при сърдечно-съдови заболявания
 • COVID-19 и други инфекциозни заболявания и сърдечен риск
 • Тютюнопушене и сърдечно-съдов риск
 • Коронарна болест на сърцето, миокарден инфаркт и коморбидни състояния
 • Алдостеронови антагонисти – практически насоки
 • Чернодробна стеатозна болест, захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания
 • Интердисциплинарно поведението при коморбидности
 • Съдова болест при сърдечно-съдови заболявания
 • Краткосрочни терапии,  лекарствени взаимодействия при сърдечно-съдови заболявания

Програма

NauchnaPrograma_COMORBIDNOSTI_2022 Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро пред зала 6 на НДК, гр. София

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път (за присъствено или онлайн участие) – 36.00 лв.
2. Регистрация на място – 48.00 лв.

 • Предварителната регистрация е до 23 юни 2022 г. и е платима по банков път.
 • Регистрацията на място се осъществява по време на форума на регистрационното бюро пред зала 6 на НДК, гр. София.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

При необходимост от настаняване, моля обърнете се за съдействие към екипа на Арбилис.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: https://www.arbilis.com
www.arbilis.com

 

Регистрация

Регистрацията приключи!

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Трета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания“. Кредитните точки се получават от секретариата на БАПФ срещу представяне на сертификат за участие.

Анкета

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица