III научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 13-15 януари 2023 г. ще се проведе изцяло виртуално Трета научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати. КЛИНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ И ОНКОФАРМАКОЛОГИЯТА В ПОМОЩ НА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА“

За трети пореден път се организира конференция посветена на кардиоонкологията. В първите 2 издания обсъдихме основите на кардиоонкологията и разгледахме проблемите по нозологии. В третото издание на форума насочваме вниманието към клиничната фармация и онкофармакологията. Ще обсъдим противотуморните медикаменти по класове, ще се анализира кардитоксичността им, както и ще се разгледат лекарствените взаимодействия и начините за кардиопротекция.

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Детелина Луканова
проф. Спиро Константинов
доц. Илияна Петрова
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

 • Кардиоонкология
 • Кардиопротекция
 • Онкофармакология
 • Антрациклини и други протувотуморни антибиотици
 • Лекарствени взаимодействия
 • Антиангиогенни лекарства
 • Съвременната имунотерапия на злокачествените заболявания
 • Растителни антинеопластични лекарства и други повлияващи митозата
 • Тирозинкиназни инхибитори
 • Магнитно-резонансана томография в диагностиката на кардиотоксичността
 • Аликилиращи лекарства и платинови комплекси
 • Кардиоонкология в ерата на COVID

Програма

Preliminary_program_Cardiooncology_2023
Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

Акредитация

Партньори

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица