II научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 18-20 ноември 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Втора научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“.
Медицината на доказателствата се наложи като крайъглен камък в съвременната диагностика и терапия на заболяванията. Благодарение на нея се дефинират съвременните стойности на измерими параметри, прицелните стойности при тяхната корекция както и съвременната терапия. Не напразно в международните ръководства за диагностика и лечение се цитират данни от клинични проучвания, на които се базират репоръките за модерна терапия. Непознаването на принципите на медицината на доказателствата могат да изменят подходите, накои могат да прилагата неиндицирани за заболяването регистрирани медикаменти с други индикации или да прилагата комбинации с недоказани ползи, но увеличаваши риска за пациентите. Темата за „Анти-медицина на доказателства” е насочена към прилагане на лекарства с несигурен ефект или забранени за употреба при съответната индикация, но с публикации представящи резултати от малък брой пациенти, с минимална научна стойност.

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Илияна Петрова
доц. Лилия Демиревска
д-р Георги Владимиров
д-р Милко Стоянов

 

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

  • Медицината на доказателствата и съвременната терапия
  • Сърдечно-съдовият континуум – какво ни даде за практиката
  • Артериална хипертония, контрол на липидния риск, медицина на доказателствата при избор на терапия
  • Комбинирана терапия на сърдечната недостатъчност – медицина на доказателствата при избор на терапия
  • АНТИ-медицина на доказтелствата
  • Хирургия срещу интервенционално лечение
  • Аритмии, емболизъм и профилактика на инфекциозните заболявания, променящи сърдечния риск – има ли медицина на доказателствата?

Програма

Predvaritelna Nauchna programa_Evidence-Based med 2022
Изтегли PDF

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори