II научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 18-20 ноември 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Втора научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – „ИГРАЕМ“ ли си с доказателствата?“.
Медицината на доказателствата се наложи като крайъглен камък в съвременната диагностика и терапия на заболяванията. Благодарение на нея се дефинират съвременните стойности на измерими параметри, прицелните стойности при тяхната корекция както и съвременната терапия. Не напразно в международните ръководства за диагностика и лечение се цитират данни от клинични проучвания, на които се базират репоръките за модерна терапия. Непознаването на принципите на медицината на доказателствата могат да изменят подходите, накои могат да прилагата неиндицирани за заболяването регистрирани медикаменти с други индикации или да прилагата комбинации с недоказани ползи, но увеличаваши риска за пациентите. Темата за „Анти-медицина на доказателства” е насочена към прилагане на лекарства с несигурен ефект или забранени за употреба при съответната индикация, но с публикации представящи резултати от малък брой пациенти, с минимална научна стойност.

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Илияна Петрова
доц. Лилия Демиревска
д-р Георги Владимиров
д-р Милко Стоянов

 

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

  • Медицината на доказателствата и съвременната терапия
  • Сърдечно-съдовият континуум – какво ни даде за практиката
  • Артериална хипертония, контрол на липидния риск, медицина на доказателствата при избор на терапия
  • Комбинирана терапия на сърдечната недостатъчност – медицина на доказателствата при избор на терапия
  • АНТИ-медицина на доказтелствата
  • Хирургия срещу интервенционално лечение
  • Аритмии, емболизъм и профилактика на инфекциозните заболявания, променящи сърдечния риск – има ли медицина на доказателствата?

Програма

https://arbilis.com/wp-content/uploads/2022/10/Nauchna_programa_Evidence-Based_med_2022.pdf Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
1. Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.
2. Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“ с 20 точки. Регистрацията за помощник-фармацевти е безплатна.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Регистрацията приключи!

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – „Играем“ ли си с доказателствата“. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори

 

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица