Хемодинамика

Хемодинамика

Онлайн издание
© „Арбилис” ООД, 2014
Под редакцията на: доц. Маргарита Цонзарова
Рецензент: доц. Атанас Пенев
ISBN: 978-619-7063-09-7

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.