Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия

Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия
Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2019
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков, доц. Любомир Киров
Рецензенти: проф. Борис Богов, проф. Николай Данчев
ISBN: 978-619-7063-31-8

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.