Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2018/2019)

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2018/2019)

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2020
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков
Рецензенти: проф. Жанета Георгиева и проф. Николай Данчев
ISBN: 978-619-7063-36-3

 

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.