Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2016)


Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2016)

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2017
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев
Рецензенти: член-кор. проф. Мила Власковска, проф. Жанета Георгиева
ISBN: 978-619-7063-21-9

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.